Türkiye'nin ilk ve tek "turizm" iş ilanları, eleman ve kariyer portalına hoş geldiniz!  | EN | FİRMA GİRİŞİ

Röportaj

Turizme katkı sağlamanızı temenni ediyorum.

Türsab Başkanı Sayın Başaran Ulusoy Turizm-ik'nın sorularını yanıtladı.

Turizm sektörümüz yıllar içinde tüm etkilere bağışıklık geliştirdi. Bu yeni dönem için de hazırlıklı mıyız? Neler yapmalıyız?

Türk turizmi son 30 yıllık süreçte çok önemli dönemeçlerden geçti. Körfez krizinden kuş gribine, domuz gribi salgınından küresel ekonomik krize kadar, turizme doğrudan etki eden birçok önemli olayı başarı ile atlattık.

Sektörün dışında oluşan çeşitli olumsuz etkenlere ve konjonktüre bağlı dalgalanmalara, kriz dönemlerine rağmen Türkiye dünyanın en çok ziyaretçi ağırlayan ve en çok turizm geliri elde eden ülkeleri arasına girme başarısı gösterdi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün 2015 verilerine göre, Türkiye, uluslararası turist gelişleri itibarı ile dünyada 6’ıncı, turizm gelirleri bakımında ise 12’inci sırada yer aldı.

Atlattığımız badireler düşünüldüğünde; Türk turizm sektörünün aktörleri için “kriz doktoru” tanımlaması yapmak doğru olur. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz krizin önceki yıllarda karşılaşılan krizlerin ötesinde bir büyüklük ve derinlik taşıdığını da açık bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor.

Rusya ile yaşanan uçak krizi, sınır komşusu olduğumuz ülkelerin içinde bulundukları savaş durumu ve terör gibi turizm açısından her biri ayrı bir kriz unsuru olan olayları aynı dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu krizin önceki yıllarda yaşanan krizlerden çok daha farklı boyutları olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu sürecin olabildiğince az zararla atlatılabilmesi için turizm meslek örgütleri olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere resmi makamlardan taleplerimiz oldu. Bu taleplerimizi şu şekilde özetleyebiliriz:

1- Turizm sektöründe KDV oranının tüm hizmetler için tek bir oran olarak uygulanması ve bir indirime gidilmesi. Halen konaklamada %8 diğer hizmetlerde %18 olarak uygulanan oranların tüm hizmetler için % 5’e çekilmesi.

2- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi sahip işletmelerin 2016 yılında tahakkuk eden tüm vergilerin faizsiz olarak asgari bir yıl ertelenmesi.

3- 2016 yılı için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi sahibi tüm işletmelerde çalışanların SGK işveren payının devlet tarafından karşılanması, bu işletmelerin ve 4B statüsünde çalışan rehberlerin prim ödemelerinin de faizsiz olarak asgari bir yıl ertelenmesi.

4- Turizm taşımacılığında, söz konusu taşımanın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi sahibi bir işletme ile sözleşmeli yapıldığının belgelendirilmesi halinde kullanılan yakıttan ÖTV alınmaması.

5- Otellerimizin ecri misil, kira ve benzeri devlete ödenen bedellerinde indirime gidilmesi ve yenileme teşviklerinin verilmesi.

6- Halen yalnızca sağlık turizminin içinde olduğu "Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi" kapsamına tüm turizm sektörünün dâhil edilmesi.

7- Yayınlanan Hükümet kararı ile 1 Nisan-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında verilecek 6000 Amerikan Doları tutarındaki charter desteğinin yeniden ele alınarak, pazarlara göre süresinin yeniden düzenlenip ilaveten Ortadoğu – İran pazarlarında hareketliliği arttırmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın da ilave edilmesi.

8- Kamu çalışanlarına verilecek bir destek ile 2016 yılında ülke içerisinde tatil yapmalarının özendirilmesi.

9- Son yıllarda sektördeki payı ve önemi giderek artan kruvaziyer turizminin önündeki en büyük engel olan İstanbul’daki liman sorununun Yenikapı miting alanında bir kruvaziyer limanı yapılarak çözülmesi.

10- Kamu kurumları ve Belediyelerin düzenleyecekleri gezileri ilgili yasalar gereği zorunlu olduğu üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi sahibi seyahat acentaları aracılığı ile yapılması ve kokartlı rehber kullanılması hususunda bir genelge ile uyarılmaları.

11- Yurtdışından ülkemize yolcu getiren A Grubu Seyahat Acentalarına getirdikleri turist sayısına bakılmaksızın kişi başına en az 20 Euro destek sağlanması.

Tüm bu taleplerin yanında ülkemizin daha iyi tanıtılması için gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama çalışmalarının arttırılması yönünde taleplerimiz oldu.

Bu sürecin olabildiğince az zararla atlatılması sadece turizm sektörü için değil aynı zamanda ülke ekonomisi için de büyük anlam taşıyor. Zira; Turizm, ekonomiye çok yönlü katkısı olan lokomotif bir sektör rolünü üstleniyor. Türkiye gibi dış ticaret açığı veren bir ülkede turizmden elde edilen gelirler bu açığın kapatılmasında can simidi görevini görmektedir. Nitekim 2015 yılında Türkiye’nin elde ettiği turizm geliri, dış ticaret açığının %49,7’sini kapatmış, turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine oranı ise %21,9’a ulaşmıştır.

TÜRSAB’ın insan kaynakları yapılanmasıyla ilgili bilgi verir misiniz?

Değişen ve gelişen kurumsal ihtiyaçlara dönük olarak İ.K. yapılanması dinamik profile sahiptir. Teknolojik gelişmeler ışığında her türlü imkanın etkin kullanımı ile, sürekli gelişimin öneminin de farkında olunarak, istihdam ve eğitim planlamaları ile uygulamaları yürütülmektedir.

İnsan kaynakları ekibiniz hangi süreçleri yönetiyor?

İhtiyaç duyulan pozisyonlar için uygun kriterlerin belirlenerek yine uygun niteliklerde insan kaynağının sağlanması, oryantasyon ve işbaşı eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması, bordrolama/özlük takibi, verimlilik ölçme ve değerlendirmeleri, kariyer planlama, ilişkili birimler ile koordinasyon, raporlama gibi süreçler takip edilmektedir.

En çok üzerinde durduğunuz konu hangisidir?

Kurum itibarının yüceltilmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesinin sürekli artırılabilmesini teminen, nitelikli insan kaynağının yüksek motivasyonlu takım ruhuna sahip olması hedefine ilerleyebilmektir.

Türkiye’deki turizm öğrencilerine uygulanan staj çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Başka neler yapılabilir?

Turizmin ilk gelişmeye başladığı yıllarda turizm sektöründe istihdam edilenlerin önemli kısmını alaylı olarak tabir edilebilecek çalışanlar oluşturuyordu. Ancak son yıllarda turizm alanında eğitim veren gerek lise gerekse yüksekokul düzeyindeki kurumların sayısındaki artışla birlikte sektörde çalışan mesleki turizm eğitimi almış kişilerin sayısında da artış kaydedildi.

Turizmde istihdam edilen personelin kariyer basamaklarındaki yükselişi kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Seyahat acentaları açısından bakarsak turizm eğitimini alıp bir acentada staj yapmaya başlayan ve sonrasındaki yıllarda yöneticilik pozisyonuna yükselen birçok çalışan bulunmaktadır. Bununla birlikte sektörde edindiği tecrübeleri kendi kurduğu acentada patron olarak değerlendiren çok sayıda turizmci de bulunmaktadır.

Çok tecrübeli bir büyükleri olarak; turizm öğrencilerine kısa tavsiyeleriniz neler olur?

Gençlere her şeyden önce severek yapacakları işi seçmelerini tavsiye ederim. Özellikle turizm sektörü insan ilişkilerinin öne çıktığı emek yoğun bir sektör olduğu için mesleği sevmeleri başarılı ve mutlu bir iş hayatı geçirmeleri için çok önemli olacaktır. Turizm mesleğinde ilerlemek isteyen gençlere diğer tavsiyelerim; eğitim hayatları süresince turizmin farklı alanlarında staj yaparak mesleğin farklı dalları hakkında bilgi sahibi olmaları, kendilerini öğrenmeye açık tutmaları ve iletişim yetilerini güçlendirmeleri yönündedir.

Personel kalitesinde standartları korumak için turizm de sizce neler yapılmalı?

Türkiye, turizm sektöründe dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmiş bulunmaktadır. Bulunduğumuz konumu daha ileri noktalara taşıyabilmek için Fransa ile İspanya ile İtalya ile yoğun bir rekabet içine gireceğimiz açıktır. Bu rekabetten başarı ile çıkmanın yolu başta nitelikli insan gücüne sahip olmaktan geçmektedir. Bunun için eğitim veren okulların sayısını ve aynı zamanda eğitim kalitesini artırmamız, meslek içi eğitimlere önem vermemiz ve bu alanda faaliyet gösteren işletmeleri ve elemanlarını çeşitli yollardan teşvik etmemiz gerekecektir.

Turizm-ik’nın turizm sektörüne ve Seyahat Acentalarına ne tür katkıları olacağını düşünüyorsunuz?

Bu tarz mecraların, alanında uzmanlaşmış kalifiye personel bulmayı amaçlayan turizm sektör kuruluşlarına büyük katkılar sağlamasını temenni ediyorum.

CV'nizi paylaşın