Türkiye'nin ilk ve tek "turizm" iş ilanları, eleman ve kariyer portalına hoş geldiniz!  | EN | FİRMA GİRİŞİ

Turizm Kampüs

Stajyerim

Staj “öğrencilerin meslek bilgisini artırmak için, bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirdiği dönem” olarak tarif edilir.

Aslında staj, bu kadar basit tarif edilebilecek bir kelime değildir.

Peki öğrenci için staj gerçekten nedir? Neden çok önemlidir?

Staj, profesyonel yaşama hazırlıkta en etkin tecrübelerin başında gelir. Bu durum tüm öğrenciler için çok önemlidir. Hizmet sektörü ve özellikle turizm öğrencileri için çok daha önemlidir. Çünkü okul dönemi boyunca karara bağlanması gereken önemli bir konu vardır… O da sektör alanı, hatta departman seçimidir. Bu nedenle öğrenciler, tercih hatası yapmamak için staj dönemlerini çok iyi değerlendirmeli ve staj süresince azami tecrübe kazanmalıdır.

Yaz aylarında uzun tatiller yapmak yerine staj yapmayı tercih eden öğrencileri; okul hayatından tam olarak koparmadan iş hayatıyla tanıştırması açısından eşsiz bir tecrübedir. Okul sonrası öğrencinin beklentileri ile karşılaştıkları arasındaki farkın yüksek olmasından kaynaklanan; uyumsuzluk sorunları da staj deneyimi ile en aza indirilmiş olacaktır.

Turizm Eğitimi

Turizm, ülkemiz için dış pazar rekabet gücü en yüksek sektörlerin başında gelmektedir. Ancak turizmde rekabet gücünün korunması, verilen hizmetin esası olan hizmet kalitesine bağlıdır.

Turizm işgücümüz; mevsim dönemli, değişken özellikli, mesai-ücret orantılı, karmaşık piramit yapısı gibi özellikleriyle, diğer sektörlere oranla daha dengesiz bir yapıda görünmektedir. Deneyimli işgücünün sağlanmasındaki zorluklar, istikrarı zor sağlanan personel yönetimine yol açmaktadır.

Bu nedenlerle hizmet kalitesinin arttırılmasında eğitim, en önemli faktördür.

Staj Yapmak

Ülkemiz üniversite öğrencileri, okul hayatları boyunca belki istedikleri ve hayal ettikleri eğitimi bulamıyor olabilir. Bunun çok farklı sebepleri var. Ancak mesleki becerinin gerçek bir staj ile oldukça yararlı bir gelecek başlangıcı yarattığı kanıtlanmıştır. Eğitim, dil bilgisi, mesleki tecrübe, genel kültür, uyumlu kişilik yapısı ve fiziki uygunluk öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu özelliklerdir. İşte staj, bu özelliklere göre; öğrencilerin eksiklerini deneyerek görebilecekleri ve telefi şanslarının olacağı tek alandır. Zamanında, ancak kararında bir staj deneyimi ile gençlerimizi geleceğe hazırlayabiliriz.

Okul Disiplini > Kurumsal Disiplin

Okul disiplinleri aralarında ufak farklılıklar gösterse de; hemen hemen benzer kural ve yönetmeliklerle oluşturulur. Ancak kurumların hukuki ve sosyal birçok disiplin kültürleri vardır. Bu konuda uluslararası firmaların kurumsal kitapları bile mevcuttur. Şirket içinde nasıl davranılacağı, giyinileceği, iletişimin nasıl düzenleneceği tek tek kurallara bağlanmıştır. Staj, öğrencinin sadece kurumsal disiplinle tanışmasına değil, aynı zamanda kendisiyle tanışmasına da olanak sağlar. Profesyonel hayatında böyle bir kurumda çalışmak isteyip istemeyeceğinin kararını erken vermesine yardımcı olur.

Okul Arkadaşlığı > İş Arkadaşlığı

Okul arkadaşlığı iş arkadaşlığından çok farklıdır. İş yaşamında hemen tüm konular işin yapılmasına odaklanır, yani ciddidir. Farklı departmanlar, farklı işler ve görevler, iş arkadaşlarıyla iyi anlaşmak gibi sorumluluklar iş hayatının kurallarını oluşturur. Okulda, istemediğiniz görevlerden ve anlaşamadığınız arkadaşlardan uzak durabilirsiniz. Arkadaşlarınızı kendiniz seçersiniz. Ancak iş hayatında böyle bir seçeneğiniz olamaz. Staj, öğrencilere farklı görev ve şartlara hazır olmayı, ast-üst ilişkisiyle tanışmayı, istemeseniz de iş arkadaşlarınızla takım olmayı öğreterek tecrübe kazanmanızı sağlar.

Teori > Pratik

Turizm okullarımız ellerinden geldiğince pratik donanımı vermek istese de; kazanılan bilgiler teoriden öteye geçemez. Öğrenciler teorik kaynakları okur, öğrenirler ancak kazanılan bilgiyi uygulayacakları alanı bulamazlar. Teorik öğrenim tekrar, pratik öğrenim antrenman gerektirir. İşte bu antrenmanı öğrenciye yapılacak staj sağlamaktadır. Staj, eğitimle alınan bilgileri hala tazeyken; pratik yapma ve uygulama imkânı sunar.

Öğrenci > Çalışan

Çalışma hayatı, öğrencilerin derslere girmek, sınavlara hazırlanmak ve etütler gibi sadece kendilerine karşı sorumlu oldukları görevlerden oluşmamaktadır. Sınıf tekrarı yapmak ya da mezun olmak öğrencinin çalışma ve isteğine bağlıdır. Ancak çalışma hayatında çalışanların; kendilerine olduğu kadar işverenlerine karşı da sorumluluğu vardır.

Üniversitelerde öğrencilere etüt ve proje çalışmalarıyla, bir departmanı beraber yönetme yeteneği kazandırılmaya çalışılır. Bunun sebebi verilen işlerin diğer çalışanlarla zamanında, uyum içinde ve doğru şekilde tamamlanmasını öğretmektir. Staj, bu deneyimi öğrenciye, sahada ve çalışan kimliğiyle yaşama fırsatını sağlar.

Samimiyet > Resmiyet

Okuldaki samimi iletişim ve hitap tarzı, çalışma hayatında resmiyete dönüşür. Hocam, arkadaş, dost, kanka gibi sözcükler yerini bey, hanım gibi ifadelere bırakır. Konuşmalar ve yazışmalar resmiyet kazanır.

Stajda hemen hemen ilk öğrenilen beceriler; resmi dilde e-posta, dilekçe ve mektup yazma; kurumsal telefon görüşmeleri ve kurum içi resmi iletişimdir. Bu öğretiler, öğrencilerin özel hayat ve iş hayatındaki farklılıklara kolayca adapte olmalarına yardımcı olur.


Turizm-ik olarak tüm öğrencilerimize başarılı staj dönemleri ve mutlu bir gelecek diliyoruz.

Turizm de güncel staj ilanlarına ulaşmak www.turizm-ik.com ile çok kolay.

CV'nizi paylaşın